EXPOSICIÓ:

EMPARA’M, TERRA

de: NEUS ALLER

 

Inauguració: 8 de febrer; 19:30 hrs.
Exposició: Del 8 al 26 de febrer de 2018.
ENTRADA LLUIRE

 
Centre RONDA BARCELONA
C/Consell de Cent 382, local
Visites: de Dilluns a Dissabte de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 hrs.

 L’obra de la Neus Aller és sempre viatge i és poesia. En aquesta ocasió, inspirada pel poeta català Joan Vinyoli, l’artista ens endinsa en les entranyes de l’ésser humà, que són també les de la terra. Venes i artèries s’entrecreuen com arrels d’un món subterrani que es connecten més enllà, creant un estat de consciència que transcendeix la pròpia obra. És un estat de caos connectat, una espècie d’ordre primigeni que ens sustenta.

Cadascuna de les obres té la petjada inconfusible de l’obra de la Neus Aller. D’una banda, l’ús de diferents tècniques com la pintura, la fotografia i el gravat, així com de diferents materials i textures que contribueixen a donar cos a cadascun dels quadres que ens proposa: terra, colors càlids, trencats per camins de sang; l’ús de transparències que representen diversos plans de consciència que ens porten fins al blanc enlluernador de la llum; la foscor inconfusible de les entranyes. D’altra banda, l’ús d’elements matemàtics que aporta harmonia i dinamisme a l’obra, com ara l’ús de sèries matemàtiques o de la proporció àuria que representa l’ordre i l’harmonia de la naturalesa.

Marta Beatriz Aller
Antropòloga

—–Castellano—-

EXPOSICIÓN:

AMPARAME, TIERRA

de: NEUS ALLER

Inauguración: 8 de febrer; 19:30 h.
Exposición: Del 8 al 26 de febrer de 2018.
ENTRADA LIBRE

Centro RONDA BARCELONA
C/Consell de Cent 382, local
Visitas: de Lunes a Sábados de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h.

 

La obra de Neus Aller es siempre viaje y es poesía. En esta ocasión, inspirada por el poeta catalán Joan Vinyoli, el artista nos adentra en las entrañas del ser humano, que son también las de la tierra. Venas y arterias se entrecruzan como raíces de un mundo subterráneo que se conectan más allá, creando un estado de conciencia que trasciende la propia obra. Es un estado de caos conectado, una especie de orden primigenio que nos sustenta.

Cada una de las obras tiene la huella inconfundible de la obra de Neus Aller. Por un lado, el uso de diferentes técnicas como la pintura, la fotografía y el grabado, así como de diferentes materiales y texturas que contribuyen a dar cuerpo a cada uno de los cuadros que nos propone: tierra, colores cálidos, rotos por caminos de sangre; el uso de transparencias que representan diversos planos de conciencia que nos llevan hasta el blanco deslumbrante de la luz; la oscuridad inconfundible de las entrañas. Por otra parte, el uso de elementos matemáticos que aporta armonía y dinamismo a la obra, como el uso de series matemáticas o de la proporción áurea que representa el orden y la armonía de la naturaleza.

Marta Beatriz Aller
Antropóloga