Cuando:
20th octubre 2017 a las 10:30 am – 6th noviembre 2017 a las 8:30 pm
2017-10-20T10:30:00+02:00
2017-11-06T20:30:00+01:00
Donde:
Ronda Barcelona
C/ Consell de Cent 382
local
Barcelona
Precio:
Gratis
Contacto:
Ronda Barcelona
934 614 704
Exposicions passades

Video

Exposició d’Escultura i Fotografia

 

BARROCAS_FINA

Escultor DINO BARROCAS –  Fotògraf RICKY FINA

Del 19 d’Octubre al 6 de Novembre

Horari de visites: de dilluns a dissabtes de 10:30 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:30 hrs.
Sala Ronda Barcelona, c/Consell de Cent 382 (local)
Entrada lliure

 

Ricky Fina no sóc fotògraf. Faig fotografies. Disseny, i no sóc dissenyador. Dibuix, però no sóc dibuixant. Sóc el que intenta trencar etiquetes per poder expressar-me de múltiples maneres.

Ricky Fina tampoc escriu, però tota presentació necessita de paraules plasmades sobre un camp en blanc, i llavors cita els seus títols de Dibuixant Publicitari i Tècnic en Comunicacions Publicitàries i, sobretot, compta del seu camí en el món editorial, a la revista per a tu . Va ser Director d’Art, un lloc on va conviure amb editors, dissenyadors gràfics, il·lustradors i fotògrafs que van alimentar la seva visió multidisciplinària sobre el disseny, les arts visuals i l’estil la mirada singularment per construir el seu propi relat del món, els objectes, els llocs i les persones.

A Barcelona també ho esperava un desafiament pel qual va haver de canviar les etiquetes per una nova identificació personal i professional. Llavors comença a fer fotos, amb vocació d’autodidacta i eines redefinides d’acord a la seva convicció i aposta per la fusió, interacció i complementació de les diferents expressions artístiques. Les seves fotografies ja van interactuar amb l’obra plàstica de l’escultor,el seu amic- Dino Barrocas. I, com passa en les seves fotos, el que veuen, és només el principi d’una vista -el retrat- d’un panorama tan incert com desafiant.

Dino Barrocas, el motiu primordial d’aquesta exposició és de plasmar amb l’ajuda de l’artista visual Ricky Fina la congelació de moments gairebé imperceptibles per a mi en la creació.

El ferro és la matèria de Dino Barrocas. Material humil i tan vinculat a la història de la Humanitat. Tan difícil d’utilitzar, d’altra banda, i que dota de tanta veritat a les peces que d’ell es formen. La seva doma, la seva submissió, es vinculen al foc i al cop dur, a la musculatura de qui tracta de treure-li formes. I, però, les formes que per mètode tan rude hi caben obtenir d’aquest material brau poden ser d’enorme delicadesa i dinamisme.

Així, les sortides de la mà de Dino Barrocas; sobretot les peces petites, engendrades a la farga i que evoquen, tot i la rudesa de les seves textures, una estranya dansa de la matèria, que s’experimenta millor en conjunció amb les ombres que de les mateixes es projecten. Aquesta força que conté emocionada en la humilitat d’aquestes petites figures acaben sortint a la llum amb tota la seva expressivitat estètica gràcies a la mirada prèvia del seu autor, a aquest saber veure en el nucli de la matèria el que els altres no som capaços de veure, facilitant-nos mitjançant la seva precisa manipulació la contemplació d’una cosa que ve a suposar, en definitiva, una trobada amb nosaltres mateixos.

 

Exposición de Escultura y Fotografía

 

BARROCAS_FINA

Escultor DINO BARROCAS –  Fotógrafo RICKY FINA

Del 19 de octubre al 6 de Noviembre

Horario de visitas: de lunes a sábados de 10:30 a 14:00 hrs y de 17:00 a 20:30 hrs
Sala Ronda Barcelona, c/Consell de Cent 382 (local)
Entrada libre

 

Ricky Fina ¨No soy fotógrafo. Hago fotografías. Diseño, y no soy diseñador. Dibujo, pero no soy dibujante. Soy el que intenta romper etiquetas para poder expresarme de múltiples maneras¨.
Ricky Fina tampoco escribe, pero toda presentación necesita de palabras plasmadas sobre un campo en blanco, y entonces cita sus títulos de Dibujante Publicitario y Técnico en Comunicaciones Publicitarias y, sobre todo, cuenta de su camino en el mundo editorial, en la revista Para Ti. Fue Director de Arte, un lugar donde convivió con editores, diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos que alimentaron su visión multidisciplinaria sobre el diseño, las artes visuales y el estilo –la mirada singular- para construir su propio relato del mundo, los objetos, los lugares y las personas.
En Barcelona- también lo aguardaba un desafío por el que tuvo que cambiar las etiquetas por una nueva identificación personal y profesional. Entonces empieza a hacer fotos, con vocación de autodidacta y herramientas redefinidas de acuerdo a su convicción y apuesta por la fusión, interacción y complementación de las diferentes expresiones artísticas. Sus fotografías ya interactuaron con la obra plástica del escultor –su amigo- Dino Barrocas. Y, como sucede en sus fotos, lo que ven, es solo el principio de una vista –el retrato- de un panorama tan incierto como desafiante.

 

Dino Barrocas, El motivo primordial de esta exposición es de plasmar con la ayuda del artista visual Ricky Fina la congelación de momentos casi imperceptibles para mí en la creación.
El hierro es la materia de Dino Barrocas. Material humilde y tan vinculado a la historia de la Humanidad. Tan difícil de utilizar, por otro lado, y que dota de tanta verdad a las piezas que de él se forman. Su doma, su sometimiento, se vinculan al fuego y al golpe duro, a la musculatura de quien trata de sacarle formas. Y, sin embargo, las formas que por método tan rudo caben obtenerse de ese material bravío pueden ser de enorme delicadeza y dinamismo.
Así, las salidas de la mano de Dino Barrocas; sobre todo las piezas pequeñas, engendradas en la fragua y que evocan, a pesar de la rudeza de sus texturas, una extraña danza de la materia, que se experimenta mejor en conjunción con las sombras que de las mismas se proyectan. Esa fuerza que se contiene emocionada en la humildad de esas pequeñas figuras acaban saliendo a la luz con toda su expresividad estética gracias a la mirada previa de su autor, a ese saber ver en el núcleo de la materia lo que los demás no somos capaces de ver, facilitándonos mediante su certera manipulación la contemplación de algo que viene a suponer, en definitiva, un encuentro con nosotros mismos.