Lloguer – Alquiler

A Ronda Barcelona lloguem sales per hores. – En Ronda Barcelona alquilamos salas por horas.

Sala auditori –                   Sala Auditorio:

=

60 places aproximadament, en format conferència. 60 plazas aproximadamente, en formato conferencia.

=

64m2 de superfície.

=

Sistema de projecció i amplificació de so integrat. - Sistema de proyección y amplificación de sonido integrado.

Sala entreplanta:

=

30 places aproximadament, en format conferència. 30 plazas aproximadamente, en formato conferencia.

=

40m2 de superfície

=

Opció a projector i altaveus Opción de proyector y altavoces.

Si estàs interessat en conèixer les tarifes i els serveis complerts