A l’Arc Iris

28 d’Abril al 21 de Maig
Amb la presencia del artista cada dijous de 18h a 20h

Vaig iniciar l’any 2021 amb el treball en marxa sobre els colors de l’Arc Iris, amb el repte d’elaborar el color exclusivament amb pigments en mèdium acrílic i pigments fluorescents per aconseguir tonalitats de color més vius, més vibrants. Així he anat entrant en els colors i formes de l’arc de Sant Martí, en la seva interpretació i exaltació, en el seu somni de pactes, lloances i la bellesa que el joc de colors deixa en els horitzons i tempestes del planeta i en qualsevol objecte i ser que toca.

Aquesta exposició és una primera aproximació a l’Arc Iris, integrada en la sèrie «Macrocosmos & Microcosmos» iniciada el 2017.