Una munió d’arbres poblen el bosc. L’arbre és un símbol actiu, una figura alçada, una imatge del tàlem entre el cel i la terra. Una munió d’arbres poblen el bosc: columnes vegetals que conformen una catedral amb llums de clorofil·la que s’irisen en cada raig de sol. Quan l’arbre s’assimila a una figura humana el bosc esdevé una imatge del món. Una força interior que prové de la terra, de les seves aigües i del seu foc, manté els arbres alçats, arrels i saba els alimenten, també la lluna i les estrelles els inviten a enlairar-se, a abraçar-se a la claror. Una munió d’arbres poblen el bosc. Una munió d’homes i dones poblen el món. Pare-arbre. Mare-arbra. El jo interior dels humans s’assimila als arbres, s’agermana al bosc. El bosc plora quan li falta l’aire, quan s’enverina, i gemega quan la destral o la serra mecànica li fereix el tronc inútilment, sense un propòsit de vida. Allà on hi ha un bosc hi ha una reserva d’oxigen, allà on hi ha un arbre hi ha aliment i aixopluc. L’arbre és un símbol actiu, els boscos un dipòsit de saviesa de la natura. L’energia còsmica travessa els arbres de cap a cap, són conducte del diàleg entre el cel i la terra. Una munió d’arbres poblen el bosc. Preservem el bosc com es preserva la paraula humana perquè no es perdi, perquè no es perdi… Els arbres són abric dels déus-Natura, el bosc el seu temple.

Teresa Costa-Gramunt, escriptora

–CASTELLÁ:

Los árboles, el bosque  –  “DIÁLOGOS DE BOSQUE”

Exposición del grupo de artistas plásticos visuales “Art-Tra Barcelona”

Una multitud de árboles pueblan el bosque. El árbol es un símbolo activo, una figura erguida, una imagen del tálamo entre el cielo y la tierra. Una multitud de árboles pueblan el bosque: columnas vegetales que forman una catedral con luces de clorofila iridiscentes en cada rayo de sol. Cuando el árbol se asimila a una figura humana el bosque deviene una imagen del mundo. Una fuerza interior que proviene de la tierra, de sus aguas y de su fuego, mantiene los árboles alzados, raíces y savia los alimentan, también la luna y las estrellas los invitan a alzar el vuelo, a abrazarse a la claridad. Una multitud de árboles pueblan el bosque. Una multitud de hombres y mujeres pueblan el mundo. Padre-árbol. Madre-árbola. El yo interior de los humanos se asimila a los árboles, se hermana al bosque. El bosque llora cuando le falta aire, cuando se envenena y gime cuando el hacha o la sierra mecánica le hiere el tronco inútilmente, sin un propósito de vida. Donde hay un bosque hay una reserva de oxígeno, donde hay un árbol hay alimento y posada. El árbol es un símbolo activo, los bosques un depósito de sabiduría de la naturaleza. La energía cósmica traviesa los árboles de arriba a abajo, son vehículo del diálogo entre el cielo y la tierra. Una multitud de árboles pueblan el bosque. Preservemos el bosque como se preserva la palabra humana para que no se pierda, para que no se pierda… Los árboles son abrigo de los dioses-Naturaleza, el bosque su templo.

Teresa Costa-Gramunt, escritora