PINTURES

Rosaura Canales

Periodo: del 1 al 25 de febrero, 2023
INAUGURACIÓN: miércoles 1 de febrero, 19:30 h.
Visitas: de lunes a sábados 16:00-20:00 hrs

SOBRE LA MEVA PINTURA

El sol acarona els objectes, els cossos, les plantes; es filtra a través
de les finestres, dels espais, dels arbres.

Aquest sol és el que em dona l’energia, el que dona la llum que
cal per descompondre els colors. La llum i el color són
indivisibles, no podríem percebre el segon si no tinguéssim la
primera.

El color el percebo pel valor lumínic, no pel valor representatiu. Una
planta, un cos, poden ser de color taronja, blau o groc, segons com
hi incideixi la llum. La llum i el color són els que em mouen a
concebre una obra, més enllà de l’anècdota, del tema que
representi.

Hi ha un altre element, en la meva pintura, que m’ajuda a mostrar
aquesta energia que vull transmetre: el gest de la pinzellada.
Per tant, la llum, el color i la pinzellada constitueixen allò que
defineix la meva pintura.

En aquesta exposició he volgut presentar obres de dues èpoques
diferents: anteriors al 2002 i posteriors al 2015, en les quals es pot
veure una evolució de la têcnica. A les primeres, destaquen més el
gest i els contrastos; a les segones, les pintures es van carregant de
matisos, són més atmosfèriques.

roscanales.blogspot.com

instagram: @Rosauracanale
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013527760865

X