SINGULARS

COL·LECTIU GROP

Periodo: del 29 de marzo al 22 de abril
INAUGURACIÓN: miércoles 29 de març, 19:00 h.
Visitas: de lunes a sábado de 16 a 20 hrs

 

L’Associació Grop és un col·lectiu d’artistes de Torredembarra que des de la seva formació l’any 1998 ha treballat per la promoció i la difusió de l’art contemporani, brindant tota mena d’exposicions, performances, instal·lacions, recitals poètics, etc., amb la complicitat d’artistes de dins o de fora de Grop, i la col·laboració de les institucions culturals o per iniciativa pròpia.
Ha estat any rere any un punt de referència en l’activitat artística del Tarragonès tot desenvolupant les arts plàstiques en diversos vessants.

La Asociación Grop es un colectivo de artistas de Torredembarra que desde su formación en 1998, han trabajado para la promoción y la difusión del arte contemporáneo, brindando todo tipo de exposiciones, performances, instalaciones, recitales poéticos… con la complicidad de artistas del grupo o de fuera de Grop, con la colaboración de las instituciones culturales o por iniciativa propia. Han sido año tras año un punto de referencia en la actividad artística del Tarragonès desarrollando las artes plásticas en diversas vertientes.

 

 

X